E&B Gastronomi -
 Anmälningsprocedur
 
Anmäl ditt intresse per e-post till gastroeb@gmail.com. Anmälningarna kommer att loggas i kronologisk ordning (först till kvarn…). 
Du kommer att få en plats loggad i den ordning din anmälan inkommit. 

När tillräckligt många är anmälda så kommer du att få en bekräftelse om att resan kommer att genomföras. Du får i samband med bekräftelsen ett sista datum då den icke återbetalningsbara anmälningsavgiften om 3000 kr ska erläggas till vårt bankgiro 348-2213. Efter det att du gjort din inbetalning kan du utan risk köpa din transport till den ort där resan tar sin början.

När detta ”sista datum” har passerat utan att betalning influtit på vårt BG, kommer intressenter med köplats att erbjudas betala anmälningsavgift och därmed överta den plats du hittills haft. 
Slutlikvid upp till resans totalpris ska betalas en till två månader innan avresa på vår anmodan via epost. Resans budgetkurs SEK/EUR fastställs vid detta tillfälle och därmed också resans totalpris i SEK. 

Villkor för återbetalning från E & B Gastronomi 

Om vi som researrangör hamnar i en situation som gör att vi inte kan genomföra resan så återbetalas alla inbetalda pengar, även anmälningsavgiften. 

Om du som resenär blir sjuk och kan visa upp ett av en legitimerad läkare utfärdat sjukintyg, så återbetalar vi alla inbetalda medel utom anmälningsavgiften. 

Om du som resenär väljer att inte genomföra resan så återbetalas inbetalda medel enligt nedan: 
Anmälningsavgiften återbetalas inte. 
Om du meddelar oss ditt beslut senast 30 dagar innan resans startdatum så återbetalas hela det överskjutande beloppet. 
29 – 15 dagar innan återbetalas det överskjutande beloppet – 1 000 kronor 
14 – 7 dagar innan återbetalas det överskjutande beloppet – 2 000 kronor 
6 – 0 dagar innan återbetalas det överskjutande beloppet – 3 000 kronor 

Kostnad för transport till resans startpunkt

Om vi tvingas ställa in resan kompenserar vi dig inte för de kostnader du ådragit dig. 


Förklaring till våra återbetalningsregler 

Skälet till att vi tillämpar reglerna enligt ovan är att vi använder icke återbetalningsbara förskottsbetalningar som en bricka i förhandlingarna med hotell, bussbolag och producenter. Det gör att vi kan erbjuda en resa till ett mycket konkurrenskraftigt pris, men baksidan är att vi exponerar oss för risk som vi måste försäkra oss mot. 
Angående kostnad för transport till resans startpunkt så har vi organiserat resor under tio års tid och aldrig ställ in. Den prisnivå vi tillämpar erbjuder inte utrymme för att kunna kompensera dig för en eventuellt inställd resa.